Skip to content

Bibliography - Xiaqiong Zhou

  1. Xiang, Baoqiang, Lucas Harris, Thomas L Delworth, Bin Wang, Guosen Chen, Jan-Huey Chen, Spencer K Clark, William F Cooke, Kun Gao, J Jacob Huff, Liwei Jia, Nathaniel C Johnson, Sarah B Kapnick, Feiyu Lu, Colleen McHugh, Yongqiang Sun, Mingjing Tong, Xiaosong Yang, Fanrong Zeng, Ming Zhao, Linjiong Zhou, and Xiaqiong Zhou, February 2022: S2S prediction in GFDL SPEAR: MJO diversity and teleconnections. Bulletin of the American Meteorological Society, 103(2), DOI:10.1175/BAMS-D-21-0124.1.
    Abstract
  2. Liu, P, Y Zhu, Q Zhang, J Gottschalck, M Zhang, C Melhauser, Wei Li, Hong Guan, Xiaqiong Zhou, Dingchen Hou, M Peña, Guoxiong Wu, Y Liu, and Linjiong Zhou, et al., July 2018: Climatology of tracked persistent maxima of 500-hPa geopotential height. Climate Dynamics, 51(1-2), DOI:10.1007/s00382-017-3950-0.
    Abstract

Direct link to page: http://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/results.php?author=6968